สาระความรู้

🌸🌼🌷ขั้นตอนการทำ MOU แบบมาตรฐาน ลาว-พม่า-กัมพูชา อย่างง่าย อ่านแล้วสามารถทำได้เอง
.
1.ยื่นดีมานที่กรมจัดหางาน รอ7วัน ออกใบนัดรับ(ฟรี)
2.รับดีมานที่กรมจัดหางาน
3.ส่งไปจัดทำเนมลิส ณ ประเทศต้นทาง โดยทางไลน์ หรือเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆตามสดวก ใช้เวลา7วัน
4.ได้รับเนมริสตัวจริงมาจัดทำ ชุด ตท2 ไปยื่น จ่ายค่าเวิค ที่จัดหางาน รอ7วัน บางพื้นที่ไกล สจก.จะยื่นเรื่องมาให้ที่กรมเองไม่ต้องเดินทางมา รอรับคอลลิ่งที่ จ.นั้นๆได้เลย
5.ไปรับเอกสารตามนัดเพื่อนำส่งยื่นขอคอลลิ่งจากนั้นไปยื่นยังกระทรวงแรงงาน รอ 7วัน
6.ไปรับคอลิ่งวีซ่า ยังกระทรวงแรงงาน
7.จัดส่งคอลิ่ง ไปยัง ประเทศ ต้นทาง โดยทางไลน์ก่อนได้ แล้วตัวจริงรีบส่งไปพร้อมเด็ก ถ้าเป็นน้องลาว เป็นน้องกัมพูชาส่ง ปณ.หรือรถตู้
8.ประเทศต้นทางจัดการใช้คอลิ่ง ตีวีซ่า ลาว ส่งเอกสารเข้าตีในสถานทูตได้ถึง11.00ขิงทุกวัน รับคืนวันถัดไป
9.นำแรงงานเข้าอบรมที่ศูนอบรม ได้รับบัตรแรงงานและ วีซ่า เนียบร้อยแล้ว ทำงานได้เลย
10.ตรวจโรค/แจ้งเข้ายังจัดหางาน /แจ้งที่พักยัง ตม

🌸🌼เรื่องเอกสารเตรียมยื่นดีมาน (ฟรีนะคะขั้นตอนยื่นดีมาน)
1 . กิจการ เกษตร ต้องมี ฉะโนด ถ้าในฉโนดมี2ชื่อต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ที่ดินประกอบด้วย

  1. กิจการรับจ้างหรือ ก่อสร้าง ต้องมีสัญญา รับเหมาก่อสร้าง หรือสัญญาว่าจ้าง พร้อมเอกสารคู่สัญญา
  2. บุคคลธรรมดา ที่เป็นร้านค้าต้องมีทะเบียนพานิช หรือสัญญาเช่า หรือใบขออนุญาติอื่นๆที่ใข้ประกอบการค้า
  3. นิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรอง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment